ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก มว.พ.ฉก.นย.ภต. ร่วมกิจกรรม "นาวิก นาวี สัญจร" โครงการเดินเท้าเข้าชุมชนประจำเดือน ส.ค.๖๑ นำโดย ร.อ.บุญเหลือ ขีณาวัฒ ผบ.ร้อย ฉก.ทพ.นย.ทร. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก มว.พ.ฉก.นย.ภต. ร่วมกิจกรรม "นาวิก นาวี สัญจร" โครงการเดินเท้าเข้าชุมชนประจำเดือน ส.ค.๖๑ ตามแผนการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดย ร.อ.บุญเหลือ ขีณาวัฒ ผบ.ร้อย ฉก.ทพ.นย.ทร. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๙ ต.ลุโบะสาวอ อ. บาเจาะ จว.นราธิวาส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความไว้เนื่อเชื่อใจระหว่างประชาชนและหน่วยทหารในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑