จ.อ.นัฐกาญจน์ กรินทร์ลักษณ์ จนท.พยาบาลประจำหน่วย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๕ และหน่วย ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมกับ หน.ส่วนการเมือง ชป.กร. พร้อม ชป.กร. เข้าพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

จ.อ.นัฐกาญจน์ กรินทร์ลักษณ์ จนท.พยาบาลประจำหน่วย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๕ และหน่วย ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมกับ หน.ส่วนการเมือง ชป.กร. พร้อม ชป.กร. เข้าพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการ และเป็นผู้มีรายได้น้อย และได้มอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ บ.บือเจ๊าะ ๒๗/๑ ม.๑ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑