หมอพราน นย.เดินเท้าเข้าทุกชุมชน

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๙ ฯ /หน.ชป.กร.ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมกับชุดแพทย์จาก ฉก.ทพ.นย.ทร. พบปะพูดคุย วัดความดัน พร้อมกับจ่ายยาให้กับพี่น้องประชาชนและชุดแพทย์เดินเท้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านใหญ่ ม.๓ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี