พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.ศพส.พร. และคณะผู้แทน พร. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ทร. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม พร.1

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.ศพส.พร. คณะกรรมการบริหารจัดการของ พร. และผู้แทน พร. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ทร. (อพคบ.ทร.) โดยมี น.อ.ประจิตร พิชัยศรทัต รอง ผอ.สพร.สปช.ทร. เป็นหัวน้าคณะตรวจฯ (Site Visit) การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ พร. (PMQA) ในวันที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุม พร.1

View the embedded image gallery online at:
https://nmd.go.th/website/index.php/component/content/article/130-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%9E%E0%B8%A3/647-%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%A3-%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%AD-%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%AA-%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-26-%E0%B8%A1%E0%B8%B4-%E0%B8%A2-61-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-0900-1200-%E0%B8%93-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%A3-1#sigFreeId7c6afe712d