พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นผู้แทน จก.พร. ตรวจเยี่ยมการฝึกชุดปฏิบัติงานชายหาด (กรม กสพ.ฐท.สส.) การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในการฝึกผสม CARAT 2018ณ กรม กสพ.ฐท.สส. เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๑

พล.ร.ต.สุรสิงห์  ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นผู้แทน จก.พร. ตรวจเยี่ยมการฝึกชุดปฏิบัติงานชายหาด (กรม กสพ.ฐท.สส.) การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในการฝึกผสม CARAT 2018ณ กรม กสพ.ฐท.สส. เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๑