น.อ.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พร. ฝ่ายบริการสุขภาพรับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จาก คุณอุรษา สายชล ณ ห้องรับรอง 19 ปี รพ.ฯ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.61

น.อ.อภัย  นพวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พร.  ฝ่ายบริการสุขภาพรับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จาก คุณอุรษา สายชล  ณ ห้องรับรอง 19 ปี รพ.ฯ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.61
View the embedded image gallery online at:
https://nmd.go.th/website/index.php/component/content/article/125-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A3/686-%E0%B8%99-%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-%E0%B8%93-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AF-%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-100,000-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A5-%E0%B8%93-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-19-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AF-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-%E0%B8%A1%E0%B8%B4-%E0%B8%A2-61?tmpl=component&print=1&page=&Itemid=570#sigFreeIdec7e461338