พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ เข้าร่วมการฝึกในโครงการ pacific partnership 2018 ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.และท่าเรือจุกเสม็ด ระหว่าง ๒๑ – ๒๓ พ.ค.๖๑

พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช ผอ.รพ.ฯ  เข้าร่วมการฝึกในโครงการ pacific partnership 2018 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเรียนรู้ร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR) การแพทย์และพยาบาล (Medical) กับผู้เดินทางมากับเรือ USNS Brunswick ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาและจากนานาประเทศ โดยมี หน.คณะผู้แทนฝ่ายไทย พล.ต.สุเทน  เหมือนพิทักษ์ ผอ.สวฝ.ยก.ทหาร และ Capt. Peter Olive ตำแหน่ง Deputy Mission Commander เป็น หน.คณะฝ่ายสหรัฐ ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.และท่าเรือจุกเสม็ด ระหว่าง ๒๑ – ๒๓ พ.ค.๖๑  

View the embedded image gallery online at:
https://nmd.go.th/website/index.php/component/content/article/125-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A3/620-%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%A3-%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-%E0%B8%9C%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AF-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-pacific-partnership-2018-%E0%B8%93-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%92%E0%B9%91-%E2%80%93-%E0%B9%92%E0%B9%93-%E0%B8%9E-%E0%B8%84-%E0%B9%96%E0%B9%91?Itemid=570#sigFreeIda7e23d422d