คุณธนกร เทพเสนา บริจาคเงินเพื่อบำรุง รพ.ฯ จำนวน 100,000 บาท รับมอบโดย น.อ.พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร รอง ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61

คุณธนกร  เทพเสนา บริจาคเงินเพื่อบำรุง รพ.ฯ จำนวน 100,000 บาท รับมอบโดย น.อ.พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร รอง ผอ.รพ.ฯ ณ ห้องรองผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 21 พ.ค.61

View the embedded image gallery online at:
https://nmd.go.th/website/index.php/component/content/article/125-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A3/611-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AF-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-100,000-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%99-%E0%B8%AD-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AF-%E0%B8%93-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AF-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21-%E0%B8%9E-%E0%B8%84-61?tmpl=component&print=1&page=&Itemid=570#sigFreeIdd25de4ffc1