พล.ร.ต.วิทยา พรกิจประสาน บริจาคเงินเพื่อบำรุง รพ.ฯจำนวน 100,000 บาท รับมอบโดย ผอ.รพ.ฯ ณ. ห้องผู้อำนวย การ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61

พล.ร.ต.วิทยา พรกิจประสาน บริจาคเงินเพื่อบำรุง รพ.ฯจำนวน 100,000 บาท รับมอบโดย ผอ.รพ.ฯ ณ. ห้องผู้อำนวย

การ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61