28 ก.พ. 61 น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. นำคณะครู วพร.ศวก.พร. แต่งกายชุดไทยย้อนยุคเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. นำคณะครู วพร.ศวก.พร. แต่งกายชุดไทยย้อนยุคเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561