13 มี.ค. 61 น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. คณาจารย์ และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วพร.ศวก.พร. จัดพิธีส่งนักเรียนจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตรประจำรุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 8 คน

น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. คณาจารย์ และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วพร.ศวก.พร. จัดพิธีส่งนักเรียนจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตรประจำรุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘ คน เพื่อเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๕ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๑ ณ กองพันฝึกส่วนหลัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๑