12 มี.ค. 61 น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้ควบคุมนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากงานกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี กีฬาแพทย์สี่เหล่าและกีฬาหน่วยแพทย์ทหารเรือ

น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ครูผู้ควบคุมนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากงานกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี กีฬาแพทย์สี่เหล่าและกีฬาหน่วยแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๑