28 ก.พ. 61 กรมแพทย์ทหารเรือ ให้กำลังพล หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ พื้นที่ กรุงเทพ แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อชมนิทรรศการและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณ

พร. ให้กำลังพล นขต.พร. พื้นที่ กรุงเทพ แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อชมนิทรรศการและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณ เมื่อวันพุธที่ 28 ก.พ.61 ระหว่างเวลา 1330 – 1530  ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร