[สาขาแพทยศาสตร์] รายชื่อนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนได้รับการคัดเลือกมารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ......ประกาศโดย กพ.บก.พร. (โทร. 52606, 52802)

[สาขาแพทยศาสตร์] รายชื่อนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนได้รับการคัดเลือกมารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ......ประกาศโดย กพ.บก.พร. (โทร. 52606, 52802)

ดาวน์โหลดไฟล์