รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือ ปี งป.62......ประกาศโดย กพ.บก.พร. (โทร. 52606, 52802)

รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อมาปฏิบัติงานในสังกัดกองทัพเรือ ปี งป.62......ประกาศโดย กพ.บก.พร. (โทร. 52606, 52802)

ดาวโหลดเอกสาร