ขออนุมัติออกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลและพนักงานสถานพยาบาลสังกัด ทร. เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ของ พร. ประจำปี งป.61......ประกาศโดย กพ.บก.พร. (โทร. 52606, 52802)

ขออนุมัติออกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาลและพนักงานสถานพยาบาลสังกัด ทร. เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ของ พร. ประจำปี งป.61......ประกาศโดย กพ.บก.พร. (โทร. 52606, 52802)

ดาวโหลดเอกสาร