2 ต.ค.60 พิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท คณิน ชุมวรฐายี เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้กับ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (ท่านใหม่)  ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

2 ต.ค.60 พล.ร.ท.สมคิด ทิมสาด จก.พร. เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ พร.

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสักการะและบวงสรวงพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระรูปเหมือน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศาลเทพราชเทพารักษ์ หน้าอาคาร บก.พร. ศาลพระภูมิ หน้า โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และหน้า โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐