23 พ.ย.60 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาคารที่พักอาศัย กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาคารที่พักอาศัย กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคาร กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

22 พ.ย.60 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบันจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

20 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงาน The Royal Thai Navy Day

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงาน The Royal Thai Navy Day ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

20 พ.ย.60 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Maritime Medicine for Doctors

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ(๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Maritime Medicine for Doctors โดยมี พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ(๒) และอดีตผู้บังคับบัญชาระดังสูงของกรมแพทย์ทหารเรือให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

19 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงาน The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงาน The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 ณ โรงแรมดุสิตธานี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

เนื้อหาอื่นๆ...