19 ม.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

17 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2560

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมชมและเชียร์รู้การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สโมสรตำรวจ วิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

16 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน "โชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ประจำปีงบประมาณ 2561

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน "โชว์ แชร์ ช้อป ใช้" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีพลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

12 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะรับมอบเงินบริจาคในนามมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเงินบริจาคในนามมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะรับมอบ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ กองทัพเรือ (พระราชวังเดิม) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

17 ม.ค.61 พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๘๑ ปี โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ อาคารกิจการสโมสร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...