๑ ก.พ.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจมาตรฐานด้านเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ กองทัพเรือ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจมาตรฐานด้านเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ กองทัพเรือ ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๑ ก.พ.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๑ ก.พ.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยารองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และคณะกรรมการบริหารการดูแลผู้สูงอายุ กองทัพเรือ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยารองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และคณะกรรมการบริหารการดูแลผู้สูงอายุ กองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๑ ก.พ.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับสถานพยาบาลเครือข่ายกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับสถานพยาบาลเครือข่ายกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๕ ม.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีศัลยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีศัลยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...