27 เม.ย.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย แด่ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบประกาศนียบัตรและเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมแพทย์ทหารฯ จาก พลตำรวจโท วิฑูรย์  นิติวรางกูร นายกสมาคมแพทย์ทหารฯ โดยมี พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับผู้แทนเหล่าทัพเข้าร่วมพิธี ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

26 เม.ย.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นาวาเอก ชำนาญ  พัวรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

25 เม.ย.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการแพทย์ทหารไทย-อินโดนีเซีย

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการแพทย์ทหารไทย-อินโดนีเซีย ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

24 เม.ย.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้แก่กำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้แก่กำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ทุกระดับชั้น ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

23 เม.ย.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ และประดับเครื่องหมายชั้นนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ และประดับเครื่องหมายชั้นนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ ๑ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...