7 พ.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปี งป.๖๑

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปี งป.๖๑ ณ ห้องฝึกอบรม ๒ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

2 พ.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะผู้บัญชาการทหารเรือ ชมการสาธิตการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึก ทร.61

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะผู้บัญชาการทหารเรือ ชมการสาธิตการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึก ทร.๖๑ ณ เนิน VIP สนามฝึก ทร.หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

1 พ.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

30 เม.ย.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาคารที่พักอาศัยกรมแพทย์ทหารเรือ (กพอ.พร.) เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบการเข้าพักอาศัยฯ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาคารที่พักอาศัยกรมแพทย์ทหารเรือ (กพอ.พร.) เรื่อง พิจารณาปรับปรุงระเบียบการเข้าพักอาศัยฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

30 เม.ย.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคของคณะวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 36

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท จากคณะวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๖  และคณะร่วมบริจาคเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน ๑๓๗,๒๒๖ บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือเอก ประดิษฐ์  ศิริคุปต์ อดีตประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพเรือ และประธานนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...