30 พ.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. "Big Cleaning Day" และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. "Big Cleaning Day" และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในอาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

30 พ.ค.61 พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และคณะ

พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ เรือเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และคณะ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

30 พ.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

28 พ.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการตรวจเยี่ยมของ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลปัญหาด้านกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพต่างๆ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการตรวจเยี่ยมของ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลปัญหาด้านกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพต่างๆ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๕ พ.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญ เนื่องในวันครบรอบ ๑๐ ปี วันเปิดโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ (พื้นที่บางนา)

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญ เนื่องในวันครบรอบ ๑๐ ปี วันเปิดโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ (พื้นที่บางนา) โดยมี นาวาเอก นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...