๕ เม.ย.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือพื้นที่กรุงเทพฯ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบแผนยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง และเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

๔ เม.ย.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล พลเรือเอก กวี สิงหะ ประจำปี ๒๕๖๑ และพิธีมอบโล่และเข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "พลเรือเอก กวี สิงหะ" ประจำปี ๒๕๖๑ และพิธีมอบโล่และเข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับราชนาวิกสภาและกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรีหญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ รับมอบรางวัล ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๒ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

๒ เม.ย.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

๑ เม.ย.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

๑ เม.ย.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเทพเทพารักษ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ อาศรมหมอพร ศาลพระภูมิ หน้าโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ และพิธีสงฆ์ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...