17 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ ภายในพระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

16 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกอล์ฟการกุศล กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 1

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกอล์ฟการกุศล กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑ เพื่อหารายได้สนับสนุนสวัสดิการ กรมแพทย์ทหารเรือ และสมทบทุนการศึกษาของบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

15 พ.ย.60 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการด้านการแพทย์และพยาบาล ศปก.พร.

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการด้านการแพทย์และพยาบาล ศูนย์ปฏิบัติการกรมแพทย์ทหารเรือ สนับสนุนกองทัพเรือจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

14 พ.ย.60 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

13 พ.ย.60 พล.ร.ท.สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ

พล.ร.ท.สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

เนื้อหาอื่นๆ...