๒๙ พ.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาและประดับช่อประดู่ ให้แก่นักเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาและประดับช่อประดู่ ให้แก่นักเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๖ พ.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑๓๔,๔๐๐ บาท จาก นาวาเอก ชุมพล พรหมประสิทธิ์ โดยมี นาวาเอก นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

๒๒ พ.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๒

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๒ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๑ พ.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างเครือข่าย และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ" ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างเครือข่าย และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ" ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๙ พ.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน "วันอาภากร "

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน "วันอาภากร" ณ อาศรมหมอพร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...