๑๑ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม การฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2018 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม การฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2018 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่าง หน่วยแพทย์กองทัพเรือ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ และฝ่ายอเมริกา ในหมวดเรือช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัยพิบัติ (HA/DR) ณ พื้นที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๗ มิ.ย.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑ พร้อมชมงานนิทรรศการฯ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑ พร้อมชมงานนิทรรศการฯ จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก โดยมี พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๖ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๕ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติจากผลสรุปการดำเนินงานของคณะทำงานองค์ความรู้หลัก การจัดการความรู้ของกรมแพทย์ทหารเรือ องค์ความรู้ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติจากผลสรุปการดำเนินงานของคณะทำงานองค์ความรู้หลัก การจัดการความรู้ของกรมแพทย์ทหารเรือ องค์ความรู้ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในเรื่อง การพัฒนาระบบงานบริการสุขภาพประจำปี กองทัพเรือ ของกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อให้ทุกห้องตรวจสุขภาพกองทัพเรือ ใช้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

๕ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามงานด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามงานด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...