๓๑ พ.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และคณะกรรมการบริหารการดูแลผู้สูงอายุ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และคณะกรรมการบริหารการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๓๑ พ.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้นักกีฬาเทเบิลเทนนิส กองทัพเรือ เข้าพบและกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้นักกีฬาเทเบิลเทนนิส กองทัพเรือ เข้าพบและกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา ก่อนการแข่งขันกีฬา กองทัพไทย โดยมี นาวาเอก ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ / รองประธานกรรมการกีฬาเทเบิลเทนนิส กองทัพเรือ เป็นผู้นำเข้าพบ ณ ห้องรับรอง กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๓๑ พ.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารประทวน ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๓๐ พ.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำข้าราชการ และนักเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เข้าคารวะและรับโอวาทพร้อมร่วมถ่ายภาพกับผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับการคารวะและให้โอวาทพร้อมร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยมี พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้นำเข้าคารวะฯ และ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมคารวะฯ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๗ พ.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกด้านการแพทย์ “CARAT 2019” ประจำปี งป.๖๒

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกด้านการแพทย์ “CARAT 2019” ประจำปี งป.๖๒ ณ ห้องประชุมกฤษณะจันทร์ กิจการสโมสร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...