๔ มิ.ย.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๖๑ และได้รับเครื่องหมายความสามารถการกีฬาประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๖๑ และได้รับเครื่องหมายความสามารถการกีฬาประจำปี ๒๕๖๑ ณ ท้องพระโรงพระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

๓ มิ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2019

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2019 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์การฝึก สอ.รฝ. (พื้นที่เกล็ดแก้ว) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

๓ มิ.ย.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

๒๕ พ.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำทีมร่วมแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติเดอะซีรีย์ ครั้งที่ ๓ “ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้”

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำทีมข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือร่วมแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติเดอะซีรีย์ ครั้งที่ ๓ “ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้” ณ บริเวณชายหาดแหลมสมิหลา เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๓๑ พ.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมกิจการศูนย์พัฒนาสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมกิจการศูนย์พัฒนาสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...