๑๑ ก.พ.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อหาข้อสรุป มาตรฐานสถานพยาบาล กองทัพเรือ

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อหาข้อสรุป มาตรฐานสถานพยาบาล กองทัพเรือ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกรมแพทย์ทหารเรือ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒