๒๖ ต.ค.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครบรอบ ๒๕ ปี

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครบรอบ ๒๕ ปี ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๑