30 พ.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. "Big Cleaning Day" และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. "Big Cleaning Day" และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในอาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑