2 พ.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะผู้บัญชาการทหารเรือ ชมการสาธิตการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึก ทร.61

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะผู้บัญชาการทหารเรือ ชมการสาธิตการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึก ทร.๖๑ ณ เนิน VIP สนามฝึก ทร.หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑