30 เม.ย.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคของคณะวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 36

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท จากคณะวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๖  และคณะร่วมบริจาคเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน ๑๓๗,๒๒๖ บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือเอก ประดิษฐ์  ศิริคุปต์ อดีตประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพเรือ และประธานนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑