2 เม.ย.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี 2561

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ เริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ณ บริเวณหน้าพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีบวงสรวงพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเทพเทพารักษ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อาศรมหมอพร ศาลพระภูมิ หน้าโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และพิธีสงฆ์ โดยมี พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ  สวัสดิวัฒน์ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑