29 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จากกรมช่างโยธาทหารเรือ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จากกรมช่างโยธาทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี นภดล  สำราญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นผู้มอบ ณ กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑