28 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าเยี่ยมชมงาน “มหกรรมวิจัยราชวิถีโยธี 4 เหล่า”

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการ กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าเยี่ยมชมงาน “มหกรรมวิจัยราชวิถีโยธี ๔ เหล่า” ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑