๓ มิ.ย.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2019

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกด้านการแพทย์ CARAT 2019 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์การฝึก สอ.รฝ. (พื้นที่เกล็ดแก้ว) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒