๓๑ พ.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมกิจการศูนย์พัฒนาสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมกิจการศูนย์พัฒนาสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๒ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒