18 ธ.ค. 60 การตรวจประเมินสถาบัน เพื่อขอเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบัน เพื่อขอเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 18 ธ.ค. 60

15 ธ.ค.60 การประชุมคณะกรรมการบริหารสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. ครั้งที่ 1/61

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผทค.พิเศษ ทร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. ครั้งที่ 1/61 โดยมี พล.ร.ท.สมคิด ทิมสาด จก.พร. ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อ 15 ธ.ค.60 

12 ธ.ค. 60 กำลังพล รพ.ฯ เข้าศึกษาดูงานวิถีเกษตรนอกสถานที่ ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. นำกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรม " ปรับชีวิต พิชิตโรค " เข้าศึกษาดูงานวิถีเกษตรนอกสถานที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพชีวิตกำลังพลและชุมชนแบบบูรณาการของ ทร. ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60

6 ธ.ค. 60 บริการตัดผมฟรี เพื่อเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช

มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สมาคมช่างผม-เสริมสวยแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช โดยนำช่างตัดผมบริการตัดผมให้แก่ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ รพ.ฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร พร. เมื่อ 6 ธ.ค. 60

1 ธ.ค. 60 พล.ร.ต.พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานรับการตรวจประเมินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พล.ร.ต.พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานรับการตรวจประเมินการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 60