18 - 21 ธ.ค. 60 คณะผู้บริหาร รพ.ฯ เยี่ยมชมการฝึกกำลังพลตามแบบการฝึกพระราชทาน

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เยี่ยมชมการฝึกกำลังพลตามแบบการฝึกพระราชทาน ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธ.ค. 60

ที่มา :  https://www.pinklao.go.th/news-inner.php?id=802