18 ธ.ค. 60 การตรวจประเมินสถาบัน เพื่อขอเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบัน เพื่อขอเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 18 ธ.ค. 60

ที่มา :  https://www.pinklao.go.th/news-inner.php?id=794