12 ธ.ค. 60 กำลังพล รพ.ฯ เข้าศึกษาดูงานวิถีเกษตรนอกสถานที่ ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. นำกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรม " ปรับชีวิต พิชิตโรค " เข้าศึกษาดูงานวิถีเกษตรนอกสถานที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพชีวิตกำลังพลและชุมชนแบบบูรณาการของ ทร. ณ ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60

ที่มา :  https://www.pinklao.go.th/news-inner.php?id=785