พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นวิทยากร ในโครงการติดตามนิเทศงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดใน ทร. ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑

พล.ร.ต.วิชัย  มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นวิทยากร ในโครงการติดตามนิเทศงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา

เสพติดใน ทร. ครั้งที่ ๒ ณ สโมสรสัญญาบัตร ศฝท.ยศ.ทร. โดยมี น.ท.สุรศักดิ์  รัตนพิมพ์ ผบ.พัน.นักเรียนที่ ๔ กนร.ศฝท.ยศ.ทร. พร้อมผู้

เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๑ 

12 ม.ค. 61 พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในการประชุมจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ร่วมกับ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

การประชุมจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในการประชุมจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ร่วมกับ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 12 ม.ค. 61

18 - 21 ธ.ค. 60 คณะผู้บริหาร รพ.ฯ เยี่ยมชมการฝึกกำลังพลตามแบบการฝึกพระราชทาน

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.ฯ เยี่ยมชมการฝึกกำลังพลตามแบบการฝึกพระราชทาน ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธ.ค. 60

21 ธ.ค. 60 พิธีเปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน รพ.ฯ (Open Meeting)

21 ธ.ค. 60 พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการเยี่ยมสำรวจภายใน รพ.ฯ (Open Meeting) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานก่อนรับการตรวจจากบริษัท URS ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ

18 ธ.ค. 60 การตรวจประเมินสถาบัน เพื่อขอเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบัน เพื่อขอเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 18 ธ.ค. 60