18 ธ.ค.60 ผบ.พัน.พ.ฯ เยี่ยมคำนับ ผบ.กรม ร.3 พล.นย. ที่ ห้องรับรอง ค่ายจุฬาภรณ์ และเข้าเยี่ยม จนท.พยาบาล ฉก.ทพ.นย.ทร.

 ผบ.พัน.พ.ฯ เยี่ยมคำนับ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ที่ ห้องรับรอง ค่ายจุฬาภรณ์ เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ และเข้าเยี่ยม จนท.พยาบาล ฉก.ทพ.นย.ทร.เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐