พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรสร้างนักปฏิบัติการฉุกเฉินระดับทั่วไป ในการกู้ชีพและช่วยชีวิต

เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรสร้างนักปฏิบัติการฉุกเฉินระดับทั่วไป ในการกู้ชีพและช่วยชีวิต ซึ่ง ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ร่วมกับ กรมแพทย์ทหารเรือ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ ม.ค.๖๒ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยแพทย์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.ประกอบด้วย อ.เมืองนราธิวาส อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี เพื่อให้เกิดความชำนาญ และเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส