กิจกรรมโครงการ“สานใจห่วงใยสุขภาพผู้นำศาสนา และผู้สูงอายุ” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปี งป.๖๒

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ให้การต้อนรับ และพบปะพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับ ผู้นำศาสนา (อิหม่าม, บิหลั่น, คอเต็บ) ในพื้นที่รับผิดชอบ (อ.เมืองนราธิวาส, อ.บาเจาะ, อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี) ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สานใจห่วงใยสุขภาพผู้นำศาสนา และผู้สูงอายุ” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปี งป.๖๒ โดย ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.ร่วมกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโคกเคียน โดยจัดให้มีการให้บริการทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ จำนวน ๘ สถานี ประกอบด้วย มีตรวจเลือด ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจอนามัยช่องปาก ตรวจตา ตรวจวัดความดัน ฯลฯ และมอบยาเวชรักษาโรคเบื้องต้น ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส พร้อมกับได้ขอให้ผู้นำศาสนาช่วยเหลือในการนำหลักศาสนาที่ถูกต้องมาเผยแพร่ รวมถึงร่วมกันรณรงค์ต่อต้านและแก้ไขปัญายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ โดยมี ผู้นำศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๙๐ ท่าน

 

View the embedded image gallery online at:
http://nmd.go.th/website/index.php/component/content/article/137-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%89%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%A2-%E0%B8%A0%E0%B8%952/884-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E2%80%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E2%80%9D-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%87%E0%B8%9B-%E0%B9%96%E0%B9%92-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%89%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%89%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%A2-%E0%B8%A0%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C?Itemid=570#sigFreeId513af38ec1