เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมุคลีซีนวิทยา บ.เปาเบาะ ม.5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส

เมื่อ 7 ก.พ.62 เวลา 0900-1000 น. ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.5  จ.อ.นฤชล ชูสุทธิสกุล รอง หน.ชป.กร.ร้อย.ทพ.นย.5/จนท.สื่อสาร พร้อม ชป.กร. เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมุคลีซีนวิทยา บ.เปาเบาะ ม.5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส พร้อมทั้งมอบสมุดภาพระบายสีให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อลดช่องว่างระหว่าง จนท.ทหาร กับสถานศึกษา