หมอพรานเดินเท้าเข้าทุกชุมชน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านพัก

เมื่อ ๖ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.๕  จ.อ.นฤชล ชูสุทธิสกุล รอง หน.ชป.กร./จนท.พยาบาล พร้อม ชป.กร. เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื่นที่ บ.เปาเบาะ ม.๕ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ป่วย ผู้พิการ และตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ให้กับ นายมะสูดิง วาแมง อายุ ๖๓ ปี บ้านเปาเบาะ ม.๕ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส