เสริมความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งที่ถูกต้อง

เมื่อ 3 ก.พ.62 เวลา 1000 - 1130 ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.5ฯ  จ.อ.นัฐกาญจน์ กรินทร์ลักษณ์ จนท.พยาบาล/หน.ส่วนการเมือง ชป.กร.พร้อม ชป.กร. เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ครูและนักเรียนเพื่อบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ความเป็นมาของธงชาติไทย อุดมการณ์ความรักชาติ และ การปฏิเสธความรุนแรง ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นุรุลฮูดา ม.4 บ.ยือเลาะ-ปาโจ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส และมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในการฝึกซ้อมและออกกำลังกาย