ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ห่วงใยผู้พิการ

เมื่อ ๐๓ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙๒๐ ฉก.ทพ.นย.ทร.โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๒ฯ มอบหมายให้ จ.อ.ตฤณธิชานนท์ บรรจง พยาบาลกองร้อย มอบไม้ค้ำช่วยพยุงให้นางมีเน๊าะ ดือเระ บ้านเลขที่ ๑๐๑/๒ หมู่ ๓ บ้านยือลอ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส ผู้พิการทางขา